TWÓJ KOSZYK

Ilość produktów: 0 szt

Wartość: 0,00 zł

KATEGORIE

Regulamin

PRODUCENCI

KONTAKT

IGLOO
ul. Górna 8
24-100 Puławy
81 888-21-23
662 030 895, 662 030 875
igloo.pulawy@wp.pl

Regulamin

 
Sklep internetowy prowadzony jest przez PHU IGLOO Kamiński Paweł z siedzibą w Puławach, ul. Lubelska 55, 24-100 Puławy, NIP 716-11-68-257, REGON 432710626.
I.     Informacje ogólne
 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów. Złożenie przez klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Mimo dołożenia szczególnych starań nie gwarantujemy, że zamieszczone na stronach naszego sklepu opisy produktów nie zawierają błędów. Nie są one jednak podstawą do ewentualnych roszczeń, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt, w celu potwierdzenia zamieszczonych informacji.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 4. Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
 5. W razie jakichkolwiek pytań można się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem 081 888 21 23, 0 608 456 148 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: igloo.pulawy@wp.pl
II.    Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji
 1. Firma PHU IGLOO stosuje wszystkie możliwe systemy zabezpieczenia danych osobowych klientów sklepu. Przesyłanie danych osobowych podczas rejestrowania w Sklepie, podczas dokonywania zakupów oraz podczas logowania przesyłane są szyfrowanym połączeniem.
 2. Wykupiony certyfikat RapidSSL poświadcza autentyczność strony.
 3. Firma PHU IGLOO oświadcza, że nie udostępnia podmiotom trzecim żadnych informacji dotyczących klientów korzystająch z serwisu.
 4. Klient dokonując rejestracji w sklepie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 5. Dokładamy najwyższych starań do zabezpieczenia danych osobowych naszych klientów przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 6. Każdy klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawienia ich oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych są one usuwane z bazy danych sklepu. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie wysłane na adres firmy pocztą: PHU IGLOO Kamiński Paweł, ul. Lubelska 55, 24-100 Puławy, lub faksem: 081 888-21-23
 7. Firma prowadząc działalność gospodarczą dokłada najwyższej staranności aby zawierane transakcje realizowane były zgodnie z obowiązującym prawem i satysfakcjonowały naszych klientów.
 8. Z uwagi na typowo internetowy rodzaj działalności zasadniczą formą finalizacji transakcji jest wysyłka. W szczególnych przypadkach, po uzgodnieniu możliwy jest również odbiór osobisty zakupionego towaru.
III. Warunki sprzedaży
 
 1. Przyjmujemy zamówienia składane poprzez nasz sklep internetowy, drogą mailową: sklep@igloopulawy.pl, telefoniczną lub faksem: (81) 888 2123
 2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
 3. Warunkiem przyspieszającym realizację zamówienia jest podanie numeru telefonu i adresu e-mail - do potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub/i poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni, nie będą realizowane.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości (np. brak kontaktu z zamawiającym, przy zamówieniu płatnym przy odbiorze), że złożone zostało fikcyjne zamówienie z podaniem danych adresowych nieistniejącej w rzeczywistości osoby.
 5. Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili skutecznego złożenia przez klienta zamówienia. Zamówienie złożone jest skutecznie, jeżeli zostaje przez nas potwierdzone.
 7. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Informacja o kosztach wysyłki zawarte są na stronie sklepu.
 8. Sprzedajemy towary będące w naszym magazynie, informacja o dostępności znajduje się na stronie każdego przedmiotu. W przypadku jednak braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia, możliwością wyboru innego, podobnego przedmiotu lub całkowitym anulowaniem zamawianej pozycji. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 9. Do każdej przesyłki dołączamy dowód zakupu (fakturę VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien poinformować nas o tym, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.
 10. Rabaty i promocje, jakie klienci mogą otrzymać na zakupy w naszym sklepie nie łączą się.
 
IV. Wysyłka
 1. Przesyłki wysyłane są codziennie (poza weekendami i dniami ustawowo wolnymi od pracy) za pośrednictwem Firmy Kurierskiej .
 2. O wysyłce informujemy mailem.
 3. Zamówiony towar można również po wcześniejszym uzgodnieniu (mailowym bądź telefonicznym) odebrać w siedzibie firmy.
 4. Czas dostarczenia zamówienia wynosi zwykle 2-7 dni roboczych od momentu wysłania. Może się on przedłużyć z przyczyn od nas niezależnych. W przypadku opóźnienia w dostawie prosimy kontaktować się z firmą kurierską. Nie ma również możliwości dokładnego określenia, którego dnia i o której godzinie zostanie dostarczona paczka.
 5. Jeżeli podczas odbioru karton, w który zapakowany jest towar jest rozerwany, wgnieciony lub po prostu wzbudza podejrzenia, prosimy o otworzenie paczki w obecności doręczyciela. W przypadku uszkodzonej zawartości zostanie spisany protokół, będący podstawą do składania przez nas reklamacji na poczcie. Jeżeli protokół nie zostanie spisany uznajemy, że towar został dostarczony w stanie nienaruszonym.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient powinien sprawdzić dokładnie sprawdzić otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie nas poinformować.
V.     Płatności
 1. Należność za zamówiony towar Zamawiający może uregulować przelewem dokonując przedpłaty na nasze konto.
VI.   Reklamacje i zwroty
 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Na większość produktów zakupionych w naszym sklepie udzielamy gwarancji - według zasad określonych w opisie produktu.
 3. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny zgodnie z art.2 ust.1, konsument ma możliwość dokonania zwrotu zakupionego i zapłaconego przy odbiorze przesyłki towaru w terminie 10 dni od daty jego odebrania. W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Towar powinien być zwrócony kompletny, w fabrycznym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania. W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych warunków, towar nie zostanie przyjęty.
 4. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie do 7 dni od momentu odstąpienia od umowy. Zwrotowi wraz z towarem podlegają również produkty, które dołączone były do niego jako gratisy.
 5. Po otrzymaniu przesyłki gwarantujemy zwrot pieniędzy w ciągu 14 dni od jej odbioru. Kwota przez nas zwracana pomniejszana jest o koszt przesyłki.
 6. Koszty przesyłki przy korzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni pokrywa kupujący.
 7. Proszę nie mylić prawa do odstąpienia od umowy z możliwością zakupu sprzętu do przetestowania. Sprzęt testowany, a więc i używany nie podlega zwrotowi.
 8. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy po uzgodnieniu tego ze sprzedawcą odesłać na adres: PHU IGLOO Kamiński Paweł, ul. Lubelska 55, 24-100 Puławy. Koszt odesłania produktu w ramach reklamacji pokrywa nabywca. Koszt dostarczenia produktu w celu naprawy lub wymiany gwarancyjnej pokrywa kupujący. Przesyłkę należy nadać firmą kurierską.  Przesyłki wysyłane do sklepu należy zapakować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego sprzętu.
 9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 10. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
 11. Reklamacji nie podlegają:
  • naturalne zużywanie produktu
  • uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przepięcia w sieci, wyładowania atmosferyczne, używanie niezgodnych z instrukcją środków czyszczących, wilgocią i korozją, itp.)
  • uszkodzenia elementów szklanych, sznury połączeniowe, sieciowe, słuchawkowe, akumulatory itp.
  • uszkodzenia powstałe na skutek przeróbek, napraw i zmian dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie,
  • uszkodzenia powstałe w okolicznościach za które nie odpowiada wytwórca i sprzedający a w szczególności powstałe na skutek niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją obsługi eksploatacji,
  • uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku eksploatacji niezgodnej z warunkami użytkowania.
 12. Towar przesłany do nas w ramach reklamacji musi być czysty zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami higieny. W odniesieniu do sprzętów nie spełniających tego warunku zastrzegamy prawo odmowy rozpatrzenia reklamacji.
 13. W przypadku przesłania w ramach reklamacji w pełni sprawnego produktu zastrzegamy sobie prawo naliczenia opłaty serwisowej związanej z przeglądem sprzętu w wysokości pokrywającej koszt pracy serwisanta.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Informacje o zmianach będą publikowane na stronie.
 2. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Wszystkie opisy i zdjęcia produktów są własnością firm i ich wykorzystywanie w jakimkolwiek celu bez zgody właściciela jest zabronione.
 4. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 5. Dokładamy najwyższych starań aby fotografie oraz opisy oferowanych towarów odpowiadały rzeczywistości w najwyższym możliwym stopniu. Nie możemy jednak wykluczyć pomyłek, które nie mogą stanowić podstawy do wysuwania jakichkolwiek roszczeń pod adresem firmy.
 6. Indywidualne ustawienia monitora użytkownika powodujące błędne wyświetlanie np. kolorów nie może stanowić podstawy do reklamowania zakupionego towaru.